Bookmark and Share  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

กิจกรรมของ อบต.นาใน
การแข่งขันกีฬาประจำปี2561
ข่าวสารจาก อบต.
แผนการจัดหาพัสดุ ผด๑,ผด๒ การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างก่อสร้างสะพานไม้ข้ามห้วยเซกา บ้านนาหมากแงวหมู่ที่ 3 –บ้านนาหมากมี้ หมู่ที่ 5
ตารางปปช01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนขามหมู่ที่ ๖ จากบ้าน นายณัฐศักดิ์ เลพล – บ้านนายบุญมี พันธุ
ตารางปปช 01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนาหมากแงว หมู่ที่ ๓
ตาราง ปปช01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๔ จากบ้าน นายทองใส นันทะรักษา – บ้านนายเซ็ง เพตาเ
ตารางปปช 01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ ๗ (ถนนขาด)
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างป้ายหน้าองค์การาบริหารส่วนตำบลนาใน