Bookmark and Share  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ดาวน์โหลดเอกสารกดที่นี้ www.4shared.com/archive/xXuRhvHwda/_online.html

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
ประกาศ องค์การบริการส่วนตำบลนาใน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (73) ประกาศ อบต.นาใน เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด (83) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) (112)
คู่มือการปฏิบัติงาน (111) ประกาศภาษี 2562 (182) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใน ถึงบ้านนาหมากแงว (166)
ประกาศ (142) ประกาศ (153) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (173)
อบต.นาใน เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (379) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (224) ผลการดำเนินงาน ประจำปี61 (193)