Bookmark and Share  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ประกาศ อบต.นาใน เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศ อบต.นาใน เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 042-199764 ตั้งแต่ 22-24ก.ย2562 และจะดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่25ก.ย2562 ตั้งแต่เวลา10..00น. ผู้ประสงค์ที่จะสู้ราคามาลงทะเบียนและดูพัสดุได้ที่บริเวณขายทอดตลาด ณ.ที่ทำการ อบต.นาใน เวลา 09.00-09.30 น.หรือดูรายละเอียดที่เอกสารด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารกรุณากดที่นี้

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
ประกาศ องค์การบริการส่วนตำบลนาใน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (73) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (86) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) (113)
คู่มือการปฏิบัติงาน (112) ประกาศภาษี 2562 (183) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใน ถึงบ้านนาหมากแงว (166)
ประกาศ (143) ประกาศ (154) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (173)
อบต.นาใน เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (379) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (224) ผลการดำเนินงาน ประจำปี61 (194)