Bookmark and Share  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


สำนักปลัด

จ่าเอกมงคล ตะนะคี

จ่าเอกมงคล  ตะนะคี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
( นักบริหารงาน อบต.๘ )
 

อนุชา   ชมภูพาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นายอนุชา  ชมภูพาน
  หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ๖)

 

 

นายบารมี  กิจจานุลักษ์ ตำแหน่ง  นิติกร 


  นิติกร

ชาติ   อ่อนหวาน  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นายชาติ   อ่อนหวาน 

   นักวิชาการศึกษา

นายขวัญชัย  ไชยเทียมพล 

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอชิรยา 

อมรรัตนะไพบูลย์
บุคลากร

นายวาทิน  บรรเทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 นางสาวชลิดา  ไชยพรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชลิดา  ไชยพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 ธนวัฒน์ ปู่ห้วยพระ

นักการภารโรง

 

 

 ศิรศักดิ์  จิระโรจน์ธนกุล 

คนงานทั่วไป