ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร,ข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

เข้าสู่เวบไซต์ อบต.นาใน กดที่นี้